Ελιά κατάκαρπη, ριζωμένη βαθιά εις τα ιερά χώματα

1 σχόλιο: