Κοιτάμε το χρόνο που πέρασε..... κι ο χρόνος μάς κοιτάει...

1 σχόλιο: